Navigace

EURL3A - European Real Life Learning Lab Alliance

V oblasti udržitelné výstavby je cílem evropského projektu N° EAC-S03 -2012-042:

 

- posílení spolupráce mezi výzkumem, vzděláváním a komerční praxí

- zvýšení úrovně technického vzdělávání studentů

- zatraktivnění procesu vzdělávaní v technických disciplínách

- zefektivnění transferu výsledků výzkumu do praxe a do výuky

- vytvoření regionální Knowledge Alliance sdružující vzdělávací a výzkumné instituce a firmy aktivně působící v oblasti - udržitelné výstavby za účelem:

- efektivní výměny informací a témat pro praxi, výzkum a školu

- hledání a podpory talentovaných studentů

- společného hledání a výzkumu inovativních a konkurence schopných řešení v oblasti udržitelné výstavby a efektivní přenos výsledků do komerční praxe

 

CO JSOU RLLL?

Real Life Learning Lab Concept (RLLL) jsou platformy, reálná prostředí, která umožňují efektivní spolupráci mezi výzkumníky, studenty a odborníky z praxe.

 

UCEEB – Multifunkční experimentální budova/Česká republika

Experimentální budovy District of Tomorrow/Nizozemí

Rekonstrukce budovy rektorátu University of Ljubljana/Slovinsko

 

JAKÉ JSOU AKTUÁLNÍ VÝSTUPY PROJEKTU?

 

- krátkodobé stáže studentů a doktorandů v regionálních firmách v rámci participace na regionální RLLL

- zahraniční stáže studentů a doktorandů a participace na RLLL v hostitelské zemi

- pravidelná setkání studentů, výzkumníků a odborníků z praxe v rámci participaci na připravovaném projektu UCEEB – Multifunkční experimentální budova:

 

Budova, energie a životní prostředí, nakládání se zdroji a odpady, energetické toky v budově

- odborný seminář (17.10.)

- studentský workshop (31.10.)

 

Architektura, design a environmentální kvalita budov

- odborný seminář (14.11.)

- studentský workshop (28.11.)

 

Systémy technických zařízení budov a pokročilé systémy řízení budov

- odborný seminář (5.12.)

- studentský workshop (19.12.)

 

PARTNEŘI PROJEKTU

 

ČVUT v Praze, UCEEB (CZ)

VUPS a.s. (CZ)

ZUYD University (NL)

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs (NL)

IRI - University of Ljubljana (SLO)

Metronik (SLO)

 

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická