Navigace

Projekt

Název projektu: 
Porovnání různých typů výměníků zpětného získávání tepla ve vzduchotechnice
Zadavatel: 
UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Podrobné informace: 

Cílem práce je provést analýzu účinnosti a tlakových ztrát současných typů výměníků pro zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu s ohledem na spotřebu energie a investiční náklady. Posuzovány budou různé typy deskových výměníků - křížoproudé, částečně protiproudé i rotační výměníky. Student ve své práci použije podklady výrobce vzduchotechnických jednotek, výsledky měření, případně sám některá měření provede. Součástí analýzy mohou být i simulace v programu Trnsys. Práce na projektu bude pod vedením učitele s konzultacemi u odborné firmy.

 

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Odborný konzultant: 
C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická