Navigace

Projekt

Název projektu: 
Využití tepelných čerpadel ve vzduchotechnických jednotkách
Zadavatel: 
UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Podrobné informace: 

Cílem práce je provést analýzu využití kompresorového cyklu ve vzduchotechnické jednotce pro ohřev či chlazení vzduchu, včetně odvlhčování. Student ve své práci posoudí možnosti využití tepla a chladu vyrobeného na kondenzátoru a výparníku kompresorového cyklu integrovaného ve vzduchotechnické jednotce s přihlédnutím i k různým typům kompresorů. Student ve své práci použije podklady výrobce vzduchotechnických jednotek, výsledky měření, případně sám některá měření provede. Součástí analýzy mohou být i simulace kompresorového cyklu ve vzduchotechnice v programu Trnsys. Práce na projektu bude pod vedením učitele s konzultacemi u odborné firmy.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Odborný konzultant: 
C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická