Navigace

Projekt

Název projektu: 
Porovnání účinnosti ventilátorů
Zadavatel: 
UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Podrobné informace: 

Cílem práce je provést porovnání účinnosti různých typů ventilátorů s ohledem na spotřebu elektrické energie a investiční náklady. Předmětem posouzení budou pohony elektromotory, které dnes používají výrobci vzduchotechnických jednotek, elektromotory řízené frekvenčním měničem, EC motory, aj. Student ve své práci použije podklady výrobce vzduchotechnických jednotek a ventilátorů, výsledky měření, případně sám některá měření provede. Práce na projektu bude pod vedením učitele s konzultacemi u odborné firmy.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Odborný konzultant: 
C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická