Navigace

Projekt

Název projektu: 
Vytvoření systému sběru a vizualizace provozních dat vzduchotechnické jednotky.
Zadavatel: 
UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Podrobné informace: 

Cílem projektu je vytvoření systému, který zajistí sběr dat z měřicích čidel osazených ve vzduchotechnické jednotce a jejich následnou vizualizaci. V průběhu projektu budou do laboratorní vzduchotechnické jednotky instalována příslušná měřicí čidla, datové sběrnice a další nezbytná zařízení. Jejich cílem je postihnout aktuální stavy vlhkého vzduchu ve vzduchotechnické jednotce. Následně bude vytvořen a uveden do provozu sběrný systém, který umožní zpracování dat pro jejich vizualizaci (Molliérův diagram), vzdálený přístup přes webové rozhraní a výpočty stavových veličin vlhkého vzduchu.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. - daniel.adamovsky@uceeb.cz
Odborný konzultant: 
Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická