Navigace

Studijní plány

Zobrazené rozvrhy mají pouze informativní charakter a mohou se stále měnit. Aktuální rozvrhy předmětů lze nalézt na stránkách jednotlivých fakult.

 

Rozvrh 1. semestr

Rozvrh 3. semestr

Rozvrh programu Inteligentní budovy na zimní semestr 2017/2018 v XLS   

(zvýrazněny jsou povinné předměty)

 

Vzorové studijní plány od ak. r. 2012/2013

Doporučené studijní plány byly vypracovány ve třech variantách pro jednotlivé fakulty s ohledem na dřívější odborné profilování absolventů bakalářských studijních programů:

Případné individuální studijní plány budou založeny na těchto schválených a akreditovaných studijních plánech.

 

 

Studijní plán 9 společných povinných předmětů
(FSv) Stavební tepelná technika 1
(FSv) Energetický audit budov
(FSv) Ekologické systémy budov
(FS) Regulace v technice prostředí staveb
(FS) Sálavé a průmyslové vytápění
(FS) Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika
(FEL) Informační a znalostní systémy
(FEL) Senzory a sítě
(FEL) Rozvody elektrické energie a pohony

2 projekty (společně FSv, FS a FEL)
Projekt 1
Projekt 2

Diplomová práce (společně FSv, FS a FEL)
Povinně volitelné předměty

Celkově student musí získat 120 ECTS kreditů. Průměrný počet kreditů za semestr v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu IB je 30 K. Počet výukových hodin týdně nepřesahuje 23 h/týden.

Při zápisu student spolupracuje s tutorem při výběru povinně volitelných předmětů s ohledem na předchozí vzdělanostní profil studenta. Zapisovaný studijní semestrový plán je schválen tutorem.

 


Vzorové studijní plány do ak. r. 2011/2012

Doporučené studijní plány byly vypracovány ve třech variantách pro jednotlivé fakulty s ohledem na dřívější odborné profilování absolventů bakalářských studijních programů:

 

 

 

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická