Navigace

Udržitelná energie a krajina, včera, dnes a zítra

Ekologický institut Veronica zve na mezioborovou konferenci s názvem:

 

"Udržitelná energie a krajina, včera, dnes a zítra".Plakát

 

Konference se koná ve dnech 17. a 18. 4. 2012 v Hostětíně v Bílých Karpatech a je otevřená všem, kdo se zajímají o udržitelné využívání energie i krajiny – studentům doktorského i magisterského studia, pedagogům, profesionálům i laikům.

 

Mezioborovým setkáním tak chce přispět k výměně pohledů, ale zejména k podpoře spolupráce mezi současnými i budoucími odborníky různých směrů – krajináři, zemědělci, lesníky, urbanisty, biology, klimatology, energetiky, techniky, ekonomy, sociology...

 

Hlavní témata konference:

Jak sloužila krajina jako zdroj energie v minulosti a jak to bude v budoucnosti? Snese krajina naši dnešní spotřebu? A spotřebu budoucí? Co lidé považují v různých dobách za alternativní a co za konvenční (obvyklé) zdroje energie? Směřujeme k energetické soběstačnosti sídel, téměř nulovým domům a energetické bezpečnosti? Jak reflektujeme probíhající klimatickou změnu?

 

Program

V průběhu dvoudenní konference na sebe budou navazovat

  • odborné referáty účastníků
  • workshop zaměřený na využívání krajiny Bílých Karpat věnovaný letošnímu výročí 600 let od první zmínky o Hostětíně
  • informativní přednáška a diskuse na nově se vynořující téma nekonvenčních fosilních zdrojů (břidličný plyn, živičné písky) a jejích lokálních a globálních dopadů
  • exkurze modelovými ekologickými projekty v Hostětíně

 

Přihlášky a příspěvky přijímá: Lucie Smutná, lucie.smutna@veronica.cz, tel. 542 422 753

Uzávěrka přihlášek účastníků s příspěvkem ve formě abstraktu: 31. 3. 2012

 

Pořadatel:

ZO ČSOP Veronica

Centrum Veronica Hostětín

Panská 9, Brno 602 00

tel. 542 422 750

veronica@veronica.cz

 

Více informací na www.veronica.cz v sekci kalendář akcí

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická