Navigace

Spolupráce s praxí

Nabídka pracovních pozic od spolupracujících firem

 

Studijní program je připravován ve spolupráci s firmami:

 

Schneider Electric CZ, Praha

Teco, a.s., Kolín

ELKO EP, s.r.o., Holešov - Všetuly   

Honeywell, spol. s r.o., Praha

VCES, a.s., Chrudim

Insight Home, a.s.,Praha

AV Media, a.s., Praha

AMX GmbH, Germany

ABB s.r.o.

Workswell s.r.o.

SAUTER Automation, spol. s r.o.

Siemens s.r.o.

Metrostav, a. s., Praha

Niesberger instalace sro.

ADP CZ ADDAT s.r.o.

Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing CR, s.r.o., Praha

Edwards and Zuck International, s.r.o., Praha

Janka Lenox, Praha

Testo, s.r.o., Praha

FCC Folprecht

AMiT, Praha

Sekyra group

Dektprojekt, Praha

Enviros Praha

Intelo, s.r.o.

 

 

Monitorovací systém centra alternativních zdrojů energie Herbertov (informace v tisku).

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická