Vytvoření algoritmu detekujícího krizové situace v domácím prostředí

Napsal uživatel admin dne Pá, 12/01/2017 - 10:37
Zadavatel
UCEEB
Podrobné informace

Cílem této práce je definovat krizového situace samostatně bydlícího seniora a sběr dat, vygenerovaných danými situacemi, jež budou získána z dostupných čidel v Laboratoři personalizované medicíny. (pohyb, otevření dveří, spotřeba energií, apod.)
Dílčí úkoly:
Formou rešerše a rozhovoru se seniory identifikovat krizové situace samostatně bydlícího seniory
Vytvořit metodiku pro sběr dat v laboratoři
Vyřešit problematiku přenosu a sběru dat z řídicí jednotky Foxtrot
Simulovat standartní a krizové situace ze života seniora v laboratoři
Navrhnout algoritmy pro detekci krizových situací
Naprogramovat v systému Teco – Foxtrot
Možnost nasazení s využitím stávajících prvků EZS v již starším domě/bytě. Návrh v rámci nové výstavby.

Zadáno
Volné
Vedoucí
Ing. Vít Janovský (Vit.Janovsky@cvut.cz)