Navigace

Projekt

Název projektu: 
Koncepční řešení inteligentního rodinného domu s nulovou spotřebou energie (Inteligent net zero energy house concept)
Zadavatel: 
Fakulta stavební
Podrobné informace: 

Rozbor a popis provozu budovy, specifikace požadavků na vnitřní prostředí budovy. Optimalizace budovy z hlediska minimaliazace potřeby energii. Stanovení potřeby energie na vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody, osvětlení a servisní technologické provozy budovy. Návrh variant energetických zdrojů a systémů vytápění, chlazení, větrání a přípravy teplé vody s cílem dosáhnout nulové nebo téměř nulové spotřeby primární energie. Specifikace požadavků na měření a regulaci. Pro vybranou variantu zpracování projektové dokumentace na úrovni dokumentace pro stavební řízení a multikriteriální hodnocení navrženého řešení. Tento projekt je možné uplatnit v mezinárodní databázi studentských projektů domů s nulovou spotřebou energie mezinárodního projektu IDES-EDU (http://www.ides-edu.eu/)

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - kabele@fsv.cvut.cz
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická