Navigace

Přístup studentů FS a FSv na stránky FEL

Od začátku letního semestru budou mít studenti FS a FSv možnost plného přístupu na stránky FEL včetně rozvrhů.

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická