Navigace

Přihlášení do systému IB

Přihlášení do systému na stránkách IB není navázáno na fakultní informační systémy, proto zde nefungují tato uživatelská jména ani hesla. Účty v systému IB byly hromadně vygenerovány a všichni studenti měli být informováni mailem.

Uživatelské jméno by mělo být stejné, jako ve fakultních systémech.

 

Pro první přihlášení postupujte dle návodu.

 <svatoja1@fel.cvut.cz>,
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická