Navigace

Přijímací řízení

Přijímací řízení bude probíhat na všech zúčastněných fakultách podle pravidel pro přijímací řízení jednotlivých fakult.

 

Podle koncepce akreditace téhož společného oboru na všech třech fakultách budou studenti kmenově vedeni na jednotlivých fakultách. Budou tedy vedeni na té fakultě, na kterou se ke studiu IB přihlásili a byli přijati.

 

Přihláška ke studiu

 

Jak se stát magisterským studentem na FEL

 

Přijímací řízení na FEL

Přijímací řízení na elektrotechnické fakultě se řídí vyhláškou děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech. Studenti, kteří nebyli přijati bez přijímací zkoušky, se dostaví k přijímacímu řízení. Zde proběhne zaškrtávací test s dvaceti otázkami na základní znalosti z matematiky, fyziky a elektrotechniky. Z písemného testu lze získat max. 100 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou alespoň 50 bodů, budou navrženi k přijetí ke studiu. Finální rozhodnutí o přijetí či nepřijetí provede hlavní přijímací komise fakulty a o konečném rozhodnutí budou uchazeči informováni písemně.

 

 

Okruhy otázek:

elektrotechnika -  Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, základní zapojení OZ, napěťový dělič, Theveninův teorém, přechodové jevy

fyzika - jednotky SI a veličiny, termelektrické zákony, základní fyzikální zákony

matematika - logické funkce, popis křivek, derivace

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická