Navigace

European Summer School 2011 on PV Systems Engineering & other R.E.S.

T.E.I of Patra (Řecko) pořádá ve dnech 27.6. - 8.7.2011 European Summer School 2011 on PV Systems Engineering & other R.E.S. Bližší informace lze nalézt na informačních stránkách .

 

Maximálně 5-ti studentům (stylem, kdo dřív zažádá ten dostane) současného 1. ročníku IB bude po absolvování akce poskytnut příspěvek ve výši 500 EUR formou mimořádného stipendia na základě potvrzení o účasti na letní škole. Pokud by finanční situace studenta neumožňovala hradit si cestu z vlastních zdrojů, je možno zažádat o mimořádný příspěvek před cestou na základě žádosti a čestného prohlášení, že se akce zúčastní.

Cestovní pojištění a dopravu si účastníci zajišťují a hradí sami.

 

Připomínáme, že o další podporu lze žádat další organizace (rektorát, Hlávkova nadace atd.)

 

Pozn: Akce není pořádána koordinátory programu IB.

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická