Navigace

Nákup knih a skript

Vážení studenti a studentky,

stejně jako v předchozích semestrech, byl schválen nákup knih a skript z projektu IB. Každému studentovi/studentce, kteří studují v řádném termínu (nemají prodlouženo) byla schválena částka 750 Kč. Protože se snažíme minimalizovat administrativní zátěž, je nutné nakupovat literaturu hromadně (max. 3 objednávky). Proto by bylo dobré, kdyby se mezi Vámi našel nějaký dobrovolník, který sestaví seznam literatury a seznam zájemců a tento pak předá k hromadné objednávce Ing. Mlejnkovi.

Termín dodání seznamu je 17.10.2011 do 14h. V případě, že se žádný dobrovolník nezhostí tohoto úkolu, pak literatura nakoupena nebude.

Podmínkou pro získání nároku na literaturu je vyplněný a podepsaný monitorovací list (vyplňuje se pouze 1x za studium).

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická