Navigace

Summer Academy "Smart Buildings - Planning for the Future

TU Vídeň pořádá ve dnech 12.-23.7.2010 Summer Academy "Smart Buildings - Planning for the Future. Bližší informace lze nalézt v pozvánce.

 

Cena za ubytování se bude pohybovat kolem 300 EUR. Studentům IB bude po absolvování akce poskytnut příspěvek ve výši 300 EUR (7700 Kč) formou mimořádného stipendia na základě potvrzení o účasti na letní škole. Pokud by finanční situace studenta neumožňovala hradit si cestu z vlastních zdrojů, je možno zažádat o mimořádný příspěvek před cestou na základě žádosti a čestného prohlášení, že se akce zúčastní.

Cestovní pojištění a dopravu si účastníci zajišťují a hradí sami.

 

Proděkani pro ZS stanovili pořadí zájemců o letní školu. Z programu IB vybrali 5 uchazečů další 3 jsou také z FS a FSv, ale z jiných studijních programů.

Vybraní zájemci: Šrutka Petr, Něnička Aleš, Petráň Lukáš, Pitelka Vojtěch, Kortánek Petr

Náhradníci: Čižinský Tomáš, Rusnák Juraj

 

Pozn: Akce není pořádána koordinátory programu IB. S případnými dotazy se obracejte na Ing. Jana Požára (pozar@vc.cvut.cz)

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická