Navigace

Monitorovací list

Poznámka: 

Důležité! - týká se pouze nově nastoupujících studentek a studentů

Vážené studentky, vážení studenti,

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci. Protože zavedení studijního programu IB je podpořeno Evropským sociálním fondem v rámci OPPA, je nutné také vykazovat, že projekt funguje. Jedním z ukazatelů jsou i podpořené osoby v rámci projektu - tedy Vy, studenti, pro které tento program vzniknul. Prosím Vás tedy o pomoc s vyplněním monitorovacího listu, který obsahuje informace vyžadované poskytovatelem podpory. Jedná se o údaje na první stránce - příjmení a jméno, datum narození, adresa trvalého bydliště. Dále pak detailní členění - odstavce A-D (dvojklik na zaškrtávátku a označit "Zaškrtnuto") V položce B může být zaškrtnuto více možností. Položku D zaškrtněte pouze pokud se cítíte být nějakým způsobem znevýhodněni. Nakonec charakteristika poskytnuté podpory - v tuto chvíli je to výuka v 1. semestru, zde napište předměty, které jste si zapsali.

 

Pouze ti, kteří tak ještě neučinili prosím, aby takto vyplněný monitorovací list přejmenovali (ML_prijmeni_jmeno.doc), odeslali na mail: mlejnp1@fel.cvut.cz  a zastavili se jej podepsat.
Místnost T2:B3-72 (přízemí, v chodbě proti hlavnímu vchodu na FEL)

Po-Čt: 8:30-17:00

Pá: 8:30-15:00

 

Pokud z jakýchkoliv důvodů nemůžete vyplnit formulář doma, můžeme jej vyplnit společně v míst. 72.

Vyplnění monitorovacího listu je z hlediska běhu celého projektu "životně" důležité a předem Vám děkuji za spolupráci.

Pavel Mlejnek

Pozn.: Monitorovací list se vyplňuje pouze jednou za celou dobu studia

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická