Navigace

Projekt

Název projektu: 
Algoritmus pro časově efektivní měření kvality ozvučení vnitřních prostor budov
Zadavatel: 
Fakulta elektrotechnická
Podrobné informace: 

Proveďte rešerši existujících metod měření kvality ozvučení prostor (zejména STI a RASTI). Na jejím základě navrhněte a implementujte v prostředí Matlab, případně C++ algoritmus, který bude časově efektivnější než existující standardizované postupy. Výsledný algoritmus otestujte v několika typech prostředí, typických pro prostory uvnitř a v těsném okolí budov.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Doc. Ing. Jan Holub Ph.D.
Typ: 
PR
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická