Navigace

Projekt

Název projektu: 
Rekonfigurovatelný testovací systém
Zadavatel: 
Fakulta elektrotechnická
Podrobné informace: 

Navrhněte softwarový prototyp rekonfigurovatelného testovacího systému technického vybavení budovy založeného na agentním přístupu. Rekonfigurace musí být možná za běhu systému. Jednotlivé zdroje informací budou smart kamery a smart senzory měřící vibrace, hluk, teplotu apod. V systému implementujte metody fůze senzorových dat.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph. D. - smid@fel.cvut.cz
Typ: 
PR
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická