Navigace

Projekt

Název projektu: 
Nasazení čidel v elektroinstalaci inteligentních budov s použitím sdružených čidel značky HDL, zhotovení modelu regulovaného obytného prostoru
Zadavatel: 
HDL Automation
Podrobné informace: 

Obvyklé úlohy (regulační a jiné) při provozu budov a z nich vyplývající požadavky na měření veličin. Odpovídající čidla, principy, provedení. Sdružená čidla HDL, přehled typů, parametry. Ověření funkcí a zapojení a nastavení regulace větrání, konstantní teploty, světelného režimu atd. Bude vytvořen malý model prostoru k realizaci fyzikálních vazeb.

 

Práce bude propojení přístrojů na stávajícím demonstračním panelu, dílenské dovednosti pro realizaci modelu prostoru vítány, seznámení se s nastavovacími programy pro Buspro.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Jiří Ullsperger (jiri.ullsperger@hdla.cz)
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická