Navigace

Školení z BOZP

Poznámka: 

Ve čtvrtek dne 12.10.2017 od 7:50 v místnosti T2:C3-132 a 17.10. 2017 od 7:50 v místnosti T2: C3-135 se uskuteční povinné školení z Bezpečnosti v elektrotechnice, se zaměřením na rizika elektrotechnických oborů, pro studenty všech zúčastněných fakult mag. programu Inteligentní budovy.

Dle směrnice děkana fakulty č.1/2017 je úspěšné absolvování bezpečnostního školení povinné a je podmínkou pro další pobyt studenta na fakultě a tedy i pokračování ve studiu.

Studenti FS a FSv musí školení také absolvovat.

 

V prvním termínu proběhne povinná přednáška s kontrolou prezence. V druhém termínu proběhne přezkoušení formou zaškrtávacího testu

 

Pozn.: Pokud se někdo z vážných důvodů nemůže v uvedených termínech zúčastnit, neprodleně kontaktujte Ing. Mlejnka!

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická