Navigace

Školení z BOZP

Poznámka: 

Ve čtvrtek dne 13.10.2016 od 7:30 a 20.10. 2016 od 8:00 v místnosti T2: C3-54 se uskuteční povinné školení v předmětu Bezpečnost v elektrotechnice BP3, se zaměřením na rizika elektrotechnických oborů, pro studenty všech zúčastněných fakult mag. programu Inteligentní budovy.

Dle příkazu děkana fakulty č.4/2009 je úspěšné absolvování bezpečnostních předmětů povinné a je podmínkou pro další pobyt studenta na fakultě a tedy i pokračování ve studiu. Zápis těchto předmětů je nezrušitelný a neopakovatelný.

Studenti FS a FSv si předmět nezapisují, ale školení musí absolvovat.

 

V prvním termínu proběhne povinná přednáška s kontrolou prezence. V druhém termínu proběhne přezkoušení formou zaškrtávacího testu

 

Pozn.: Pokud se někdo z vážných důvodů nemůže v uvedených termínech zúčastnit, neprodleně kontaktujte Ing. Mlejnka!

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická