Navigace

Projekt

Název projektu: 
Monitorování včelstev pomocí IoT sítě LoRa
Zadavatel: 
UCEEB
Podrobné informace: 

Prostudujte možnosti nově se rozvíjející sítě LoRa®. Realizujte s touto technologií prototyp bateriově napájeného zařízení monitorujícího hmotnost úlu, teplotu a vlhkost uvnitř i vně.
Realizujte uživatelské rozhraní pro vyvinuté zařízení umožňující vzdálený přístup k měřeným datům a možnost generování upozornění uživateli. Pro tento účel bude s výhodou využit stávající databázový systém běžící na serverech UCEEB.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Aleš Vodička (ales.vodicka@cvut.cz)
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická