Navigace

Projekt

Název projektu: 
Vláknový interferometr pro detekci vibrací
Zadavatel: 
UCEEB
Podrobné informace: 

Navrhněte systém pro měření vibrací, který je založen na vláknovém interferometru. Navržený systém na fotodiodě detekuje periodické změny intenzity světla v závislosti na změně počtu interferenčních proužků. Pomocí Fourierovi transformace určete spektrum měřených vibrací. Systém bude sloužit pro měření vibrací budov nebo mostů.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Richard Zelený (Richard.Zeleny@cvut.cz)
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická