Navigace

Projekt

Název projektu: 
Návrh prediktivního modelu předpovědi solárních zisků na základě zpracování obrazových predikčních dat
Zadavatel: 
UCEEB
Podrobné informace: 

Navrhněte metodu odhadu výkonu solárních systémů na základě zpracování obrazových predikčních dat o pohybu oblačnosti. Vytvořte energetický model ČR s predikcí výkonu fotovoltaických systémů instalovaných v ČR s hodinovým krokem. Pro analýzu využijte snímky dostupné z internetových zdrojů. Proveďte analýzu internetových zdrojů předpovědi oblačnosti se zaměřením na délku predikce možnosti jejich automatického stahování a zpracování.

 

Projekt 1 – Analýza dostupných zdrojů dat s obrazovou předpovědí, analýza hlavních fotovoltaických zdrojů v ČR přifázovaných do distribuční soustavy ČR (umístění, instalovaný výkon)

 

Projekt 2 – Příprava algoritmu pro automatické zpracování obrazových dat vzhledem k predikovanému zisku fotovoltaických systému v ČR

 

DP – tvorba energetického modelu fotovoltaických systémů v ČR s predikcí a automatickým stahováním, zpracováním dat a generováním předpovědních dat

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Jan Včelák, Ph.D. (vcelakj1@fel.cvut.cz)
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická