Navigace

Projekt

Název projektu: 
Interogační jednotka s Raspberry Pi
Zadavatel: 
UCEEB
Podrobné informace: 

Prostudujte problematiku detekce vlnových délek odrážených od opto-vláknových mřížek. Na základě získaných poznatků sestavte pomocí Raspberry Pi a modulu spektrálního analyzátoru interogační jednotku, která změří a vyhodnotí naměřené spektrum. Na základě detekované vlnové délky interogační jednotka vypočítá poměrné přetvoření opto-vláknové mřížky a v případě překročení limitních hodnot informuje obsluhu. Raspberry pi s modulem spektrálního analyzátoru komunikuje pomocí USB sběrnice. Softwarově realizujte alespoň tři různé způsoby vyhodnocení odrážené vlnové délky z naměřeného spektra

 

Seznam odborné literatury:

A. Othonos, and K. Kalli. Fiber Bragg Gratings, Fundamentals and Applications in Telecommunication and sensing. Artec House, inc. Norwood, Massachusetts, USA, 1999. ISBN: 0-89006-344-3

A. B. Maity. Optoelectronics and Optical Fiber Sensors, Prentice-Hall of India, Delhi, India, 2013. ISBN: 978-81-203-4781-6

S. V. Chekanov and M. Erickson, A Nonparametric Peak Finder Algorithm and Its Application in Searches for New Physics, Advances in High Energy Physics, vol. 2013, Article ID 162986, 4 pages, 2013.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Richard Zelený (zelenric@fel.cvut.cz)
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická