Navigace

Projekt

Název projektu: 
Technická vazba aplikace KNX na Smart Cities
Zadavatel: 
Fakulta stavební
Podrobné informace: 

projekt + laboratorní ověření

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. (bohumir.garlik@fsv.cvut.cz)
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická