Navigace

Projekt

Název projektu: 
Elektromagnetické vlastnosti obvodových plášťů budov přívětivých k bezdrátovým službám
Zadavatel: 
K13117
Podrobné informace: 

Vyhledejte dostupné zdroje a vypracujte přehled známých elektromagnetických vlastností stavebních materiálů a konstrukcí. Do přehledu zahrňte i způsoby měření a modelování.

Proveďte analýzu požadovaných elektromagnetických vlastnosti obvodových plášťů budov s ohledem na funkčnost jednotlivých bezdrátových služeb ve vybraných typech budov. Uvažujte frekvenční pásmo, typ a požadované parametry služby, účel stavby apod. Výsledky analýzy se pokuste konfrontovat se současným stavem, resp. konkrétními příklady.

Realizujte experimentální studii elektromagnetických vlastností několika konkrétních vzorků obvodových plášťů staveb z hlediska průchodu signálů bezdrátových služeb. Výsledky posuďte ve světle předchozích bodů zadání.

Jedná se o dlouhodobější spolupráci (vhodné jako PR1, PR2 a DP).

Práce bude realizována ve spolupráci s Univerzitním centrem pro energeticky efektivní budovy UCEEB.

 

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D. - pechac@fel.cvut.cz
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická