Navigace

Projekt

Název projektu: 
Využití systému INNCOM v administrativních budovách
Zadavatel: 
Honeywell spol. s r.o.
Podrobné informace: 

Cílem práce je provést důkladnou analýzu systému INNCOM, který je primárně určen pro hotelové systémy. Stěžejní část práce je porovnat energetickou efektivitu systém INNCOM v administrativních budovách oproti klasickým systémům Honeywell. Jako zdroj poslouží data z demonstrační místnosti, kde bude nainstalován systém INNCOM a klasický zónový systém Honeywell. Práce předpokládá základní znalosti principů řízení. Práce je určena pro jednoho studenta.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Václav Matz, Ph.D. (vaclav.matz@honeywell.com)
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická