Navigace

Projekt

Název projektu: 
Systém pro řízení činnosti peltierovského tepelného čerpadla
Zadavatel: 
UCEEB
Podrobné informace: 

Navrhněte systém pro řízení činnosti peltierovského tepelného čerpadla. Navrhněte a realizujte silnoproudý obvod pro ovládání peltierovských článků a systém měření nutný pro bezpečnou funkci čerpadla a výpočet COP. V řídicím automatu navrhněte a implementujte algoritmus řízení a logování dat.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Jan Včelák, Ph.D. (vcelakj1@fel.cvut.cz)
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická