Navigace

Projekt

Název projektu: 
Inteligentní budovy a bezdrátové systémy
Zadavatel: 
Fakulta elektrotechnická
Podrobné informace: 

Cílem práce je experimentální studium vlastností vybraných obvodových plášťů staveb z hlediska průchodu signálů bezdrátových služeb. Předpokládá se spolupráce s Univerzitním centrem pro energeticky efektivní budovy UCEEB.

Stavby budoucnosti nemusejí nutně vynikat inteligencí pouze ve smyslu stavebních vlastností. Již dnes uživatelé očekávají bezproblémovou dostupnost bezdrátových služeb. Pasivní i aktivní prvky a konstrukce mohou zásadním způsobem ovlivňovat šíření signálů a tím i parametry bezdrátových sítí uvnitř celé budovy, na což se ve stavebnictví většinou nepamatuje.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D. - pechac@fel.cvut.cz
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická