Navigace

Projekt

Název projektu: 
Větrání bazénové haly
Zadavatel: 
Fakulta stavební
Podrobné informace: 

Cílem je navrhnout větrací systém haly plaveckého bazénu. Práce bude obsahovat určení návrhového zimního a letního stavu s výpočtem odparu vody z hladiny bazénu, návrh vhodného technického řešení se zohledněním specifických podmínek prostředí a provozu bazénu a úspory energie při provozu. Výsledkem bude projekt vzduchotechnického systému v rozsahu pro stavební řízení.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. - daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz
Typ: 
PR
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická