Navigace

Projekt

Název projektu: 
Optimalizace velikosti akumulační nádoby v systému vytápění
Zadavatel: 
Fakulta stavební
Podrobné informace: 

V rámci zpracování student navrhne akumulační nádobu do systému vytápění využívajícím více zdrojů tepla. Cílem je sestavit si jednoduchou metodu návrhu a na jejím základě vlastní jednoduchý nástroj, který umožní postihnout vliv měnící se dodávky tepla a odběru tepla tak, aby bylo maximalizováno využití tepla dodávaného z obnovitelného zdroje.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. - daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz
Typ: 
PR
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická