Navigace

Projekt 1

Kód předmětu: 
A5M99PR1, 125PIB1, 2163033
Název studijního předmětu: 
Projekt 1
Rozsah předmětu: 
0+4
Způsob zakončení: 
z
Forma výuky: 
Semestrální práce, cvičení formou konzultací
Další požadavky: 
Písemná zpráva se dodává i v elektronické podobě.
Vyučující: 

Vyučující jmenovaný vedoucím ústavu (katedry)

Stručná anotace: 

Téma práce si student, vybere z nabídky témat, které vypíší odborné katedry. Na vypisovaná témata v „Projektu 1“ navazují témata „Projektu 2“ s vyšším stupněm obtížnosti. Zadání projektu podléhá schválení fakultního garanta, tutora. Výběr práce schvaluje tutor studenta. Práce bude veřejně obhajována.

Literatura: 

Součástí zadání projektu.

 

Seznam samostatných projektů

Role na FEL: 
P
Role na FS: 
P
Role na FSv: 
P
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická