Navigace

Laboratoře TZB

Kód předmětu: 
LATZ
Název studijního předmětu: 
Laboratoře TZB
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
2+0
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky
Vyučující: 

Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

Stručná anotace: 

Předmět je zaměřen na praktickou výuku práce v oblasti systémů technických zařízení budov (TZB). V průběhu výuky bude vysvětlen způsob práce s moderními měřícími zařízeními. Studenti provádějí zadaná měření a následně zjištěná data vyhodnocují. Cílem předmětu je pochopit způsob měření parametrů, prakticky je vyzkoušet a naučit se naměřená data

vyhodnotit.

Literatura: 

1. Manuál programu TRNSYS, FLOVENT, ESP-r

Studijní materiály: 
LATZ
Role na FEL: 
X
Role na FS: 
X
Role na FSv: 
X
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická