Navigace

Sběr a přenos dat

Kód předmětu: 
A5M38SPD
Název studijního předmětu: 
Sběr a přenos dat
Rozsah předmětu: 
3+1
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D.

Stručná anotace: 

1. Úvod, kategorizace SPD (sběr a přenos dat) systémů.
2. Metalické,optické a bezdrátové fyzické médium, typy, vlastnosti, aplikační parametry, porovnání.
3. Centralizované a distribuované SPD systémy, vlastnosti, přednosti a nedostatky v různých třídách aplikací, Inteligentní transducer (senzor/akční člen), jeho struktura, možnosti, standard IEEE 1451.
4. Model ISO/OSI, funkce vrstev, typy datových přenosů, sdílení kapacity kanálu.
5. Propojování distribuovaných systémů, modely Server-Klient, Producent-Konzument, koncepce VFD (Virtual Field Device) a jeho využití v SPD systémech.
6. Základní prostředky SPD - analogová rozhraní, rozhraní EIA-232, EIA422, EIA-423, EIA-485; průmyslové distribuované systémy X počítačové sítě - charakteristika, rozdíly, typické aplikace.
7. Počítačové sítě (především IEEE 802.3) v SPD systémech budov, vlastnosti, funkce aktivních prvků a jejich využití pro zajištění deterministického chování systému, specifické protokoly.
8. Bezdrátové SPD systémy (WiFi, ZigBee, RFID), vlastnosti, aplikační parametry, omezení pro jednotlivé třídy aplikací.
9. Distribuované systémy řízení budov (KNX/EIB).
10. Distribuované systémy řízení budov (BACNET).
11. Distribuované systémy sběru dat z měřičů médií (M-Bus).
12. Systémy pro řízení osvětlení (DALI).
13. Modemy (PSTN, GSM, PLC, rádiové), princip funkce, využití v SPD systémech, praktická omezení pro jednotlivé třídy aplikací.
14. Protokoly TCP/IP.

Literatura: 

Kocourek, P., Novák, J.: Přenos informace, skriptum ČVUT FEL, 2006
Merz, H., Hansemann, T., Hübner, Ch.: Automatizované systémy budov, Grada 2009
Lydia Parziale, David T. Britt at al.: TCP/IP Tutorial and Technical Overview, chapters 3, 4 and 12.1, http://www.ibm.com/redbooks

Studijní materiály: 
SPD
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická