Navigace

Měření v budovách

Kód předmětu: 
A5M38MEB
Název studijního předmětu: 
Měření v budovách
Rozsah předmětu: 
2+1
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Další požadavky: 
Není vhodné pro absolventy bak. programů na FEL
Vyučující: 

doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.

Ing. Pavel Mlejnek

Stručná anotace: 

Předmět je určen zejména pro studenty bez hlubší elektrotechnické průpravy z BC studia. Absolvování předmětu je přípravou studentů z neelektrotechnických BC programů na povinný předmět Senzory a sítě ve 3. semestru

1. Opakování základních pojmů a obvodových veličin
2. Měřicí zesilovače a převodníky
3. Měření stejnosměrného a střídavého napětí, synchronní detekce
4. Měření proudu, měření kmitočtu a fáze
5. Měření odporu a impedance
6. Analogově - číslicové a číslicově - analogové převodníky
7. Měření výkonu a spotřeby elektrické energie
8. Analogový osciloskop, číslicový osciloskop
9. Spektrální analyzátor a nízkofrekvenční generátory
10. Principy odporových, kapacitních a indukčnostních senzorů a jejich vyhodnocení
11. Optoelektrické senzory
12. Protipožární senzory, senzory plynů, detektory pohybu a další senzory pro zabezpečení
13. Protipožární senzory, senzory plynů, detektory pohybu a další senzory pro zabezpečení
14. Opakování, řešení příkladů

Literatura: 

[1] Ripka, P., Ďaďo, S., Kreidl, M., Novák, J.: Senzory (opr. dotisk). Skripta ČVUT FEL, Praha 2007
[2] Platil, A., Ripka, P.: Senzory a převodníky. Laboratorní cvičení. Skripta ČVUT, Praha 2004 (dotisk 2006)
[3] Haasz, V., Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody. ČVUT, Praha 2003 (2. vydání)
[4] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Skripta ČVUT, Praha 2007 (dotisk 1.vydání)

Studijní materiály: 
MEB
Role na FEL: 
X
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická