Navigace

Elektromagnetická kompatibilita

Kód předmětu: 
A5M38BEM
Název studijního předmětu: 
Elektromagnetická kompatibilita
Doporučený ročník: 
2
Doporučený semestr: 
3
Rozsah předmětu: 
1+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

doc. Ing. Petr Kocourek, CSc.

Stručná anotace: 

1. Úvod, základní pojmy z elektromagnetické kompatibility a její specifika, elmag. smog. Prohlášení o shodě
2. Elektromagnetická odolnost a elektromagnetické vyzařování. Přístrojové vybavení pro EMK
3. Testy odolnosti přístrojů a vedení
4. Emise elektrických a elektronických zařízení, jejich měření
5. Způsoby potlačení emisí
6. Přehled norem pro EMK
7. Návrh, realizace a umístění přístrojů pro splnění podmínek EMK

Literatura: 

1. P.Vaculíková, E.Vaculík, Elektromagnetická kompatibilita, Grada 1998
2. Kopie přednáškových materiálů, doplňkové materiály.

Studijní materiály: 
BEM
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická