Navigace

Základy řízení

Kód předmětu: 
A5M35ZRI
Název studijního předmětu: 
Základy řízení
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
1
Rozsah předmětu: 
2+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

Doc. Ing. Antonín Stříbrský, CSc.

Stručná anotace: 

Cílem tohoto předmětu je poskytnout posluchači základní informace z oblasti zpětnovazebního řízení lineárních dynamických jednorozměrových i vícerozměrových systémů. Jedná se o přehledový předmět, ve kterém se studenti seznámí s metodami vytváření popisu a modelu systému, základní analýzou lineárních dynamických systémů a návrhem a ověřením jednoduchých zpětnovazebních PID, PSD a fuzzy regulátorů. Pozornost bude věnována rovněž snímačům a akčním členům v regulačních obvodech, otázkám stability regulačních obvodů, jednorázovému a průběžnému nastavování parametrů regulátorů a některým aspektům průmyslových realizací spojitých a číslicových regulátorů. Jednotlivá témata přednášek budou provázena množstvím užitečných příkladů a praktických průmyslových realizací.

Literatura: 

1. Franklin, G.F., Powell, J.D., Emami-Naeini, A.: Feedback Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley, New York, 2006
2. Balátě, J.: Automatické řízení, Technická literatura BEN, Praha, 2003
3. Hyniová, K.: Řídicí technika, skriptum FEL ČVUT, Vydavatelství ČVUT Praha, 2006

Studijní materiály: 
ZRI
Role na FEL: 
X
Role na FS: 
X
Role na FSv: 
X
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická