Navigace

Modelování a simulace

Kód předmětu: 
A5M35MAS
Název studijního předmětu: 
Modelování a simulace
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
1
Rozsah předmětu: 
2+2
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

doc. Ing. Petr Hušek, Ph.D.

Stručná anotace: 

1. Úvod do modelování a řízení systémů, příklady modelů a řídicích systémů v technickém i netechnickém světě

2. Sestavení diferenciální rovnice pro jednoduché systémy, její převod na diferenční rovnici

3. Analogie systémů, fyzikálních veličin a komponent

4. Simulační schéma spojitého a diskrétního systému, stavový popis

5. Řešení jednoduchých diferenciálních a diferenčních rovnic

6. Odezva systému na základní typy signálů a počáteční podmínky, dynamika systému, stabilita systému

7. Modelování tepelných a hydraulických systémů

8. Linearizace systému, souvislost nelineárního a linearizovaného systému

9. Zpětná vazba, regulační smyčka, změna dynamiky systému pomocí zpětné vazby, požadavky na kvalitu řízení

10. Základní typy regulátorů: proporcionální, integrační a derivační

11. Základní vlastnosti systémů: řiditelnost a pozorovatelnost

12. Stavová zpětná vazba

13. Kvadraticky optimální regulátor

14. Modelování a řízení v netechnickém světě

 

Literatura: 

[1] Noskievič, P. (1999), Modelování a identifikace systémů, MONTANEX Ostrava, ISBN 80-7225-030-2.

[2] Hellerstein, J. L., Diao, Y., Parekh, S., Tilbury, D.M. (2004), Feedback Control of Computing Systems, Wiley-IEEE Press, ISBN 978-0-471-26637-2.

[3] Horáček, P., Systémy a modely. Skriptum ČVUT, FEL 1999. ISBN 80-01-01923-3.

[4] Woods, R. L., Lawrence, K. L. (1997), Modeling and Simulation of Dynamic Systems, Prentice Hall, ISBN 0-13-337379-1.

[5] Astrom, K. J., Wittenmark, B. (1997), Computer-Controlled Systems: Theory and Design, Prentice Hall. ISBN 0-13-314899-8.

[6] Franklin, G. F., Powell, J. D., Emami-Naeini, A. (2009): Feedback Control of Dynamics Systems. Prentice Hall. ISBN: 0-13-601969-2

 

Role na FEL: 
X
Role na FS: 
X
Role na FSv: 
X
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická