Navigace

Elektronické zabezpečovací systémy

Kód předmětu: 
A5M34EZS
Název studijního předmětu: 
Elektronické zabezpečovací systémy
Rozsah předmětu: 
3+1
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Ing. Tomáš Vítek

Stručná anotace: 

1. Elektronické zabezpečovací systémy, koncepce
2. Systémový přístup k ochraně objektů
3. Perimetrická, plášťová, prostorová a předmětová ochrana
4. Ústředny a doplňková zařízení
5. Návrh elektronického zabezpečovacího systému se sběrnicí 485
6. Příprava a projektování EZS, legislativa
7. Přístupové systémy
8. Systémy CCTV (uzavřené kamerové systémy)
9. Využití komunikačních standardů pro EZS
10. EZS pro automobily
11. Spolehlivost komponent a systémů EZS
12. Spolehlivostní modely
13. Metody zálohování
14. Logická chybovost EZS systémů

Literatura: 

1. Elektronické podklady z přednášek předmětu A5M34EZS ukládané na www stránkách předmětu (https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle)
2. Soubor opakovacích a zkušebních testů uložených u předmětu A5M34EZS na https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle
3. Křeček,S.: Příručka zabezpečovací techniky. Cricetus 2006.
4. Lukáš,L.. Bezpečnostní technologie, systémy a management I., VeRBum Zlín, 2011, ISBN 978-80-87500-05-7
5. Henley, e.j. - kumamoto, h.: design for reliability and safety control. A prentice-hall, 1995
6. Capel: home security. Butterworth, 1994
7. Petruzzellis, t.: The alarm sensor and security circuit. Mcgraw-hill, 1994

Studijní materiály: 
EZS
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická