Navigace

Pokročilá umělá inteligence

Kód předmětu: 
A5M33UIP
Název studijního předmětu: 
Pokročilá umělá inteligence
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
3+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Stručná anotace: 

Cílem předmětu je poskytnout přehled pokročilých technik, které se využívají při tvorbě inteligentních systémů. Postupně je probrána problematika pokročilých metod prohledávání stavového prostoru, strojového učení, dolování dat, přírodou inspirovaných algoritmů (PSO, ACO, evolučních algoritmů, umělého života), multiagentních systémů a jejich aplikací.
1. Povaha dat, informací a znalostí, úvod do problematiky pokročilých technik prohledávání stavového prostoru
2. Jednotlivé metody prohledávání (island-driven search, hierarchical search, limited-horizon search, alfa-beta prohledávání, herní strategie)
3. Strojové učení - přehled klasických metod
4. Násobné klasifikátory, ILP, relační logika
5. Operátory generalizace a specializace, generalizační teorie
6. PAC learning, reinforcement learning
7. Využití strojového učení v klasifikaci, predikci a dalších oblastech
8. Data mining - metody, vizualizace, aplikace, učení asociačních pravidel
9. Distribuované metody v učení a optimalizaci
10. PSO, ACO, celulární automaty, umělé imunitní systémy, artificial life
11. Agent - definice, typy a vlastnosti, modely architektury (BDI, 3bA), sociální chování
12. Koordinace, kooperace a komunikace v multiagentních systémech
13. Modely spolupráce (vyjednávání, tržní a aukční mechanismy)
14. Plánování, aliance, formování koalic, příklady aplikací

Literatura: 

1. Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. (editoři): Umělá inteligence 1, 2, 3, 4, 5, Academia, Praha
2. Wooldridge M., Jennings N.: Intelligent Agents: Theory and Practice. The Knowledge Engineering Review, 10 (1995), No.2, pp. 115-1526
3. Dorigo, M., V. Maniezzo, and A. Colorni: The Ant System: optimization by a Colony of Cooperating Agents. IEEE Trans. Syst. Man Cybern. B 26 (1996): 29-41
4. Russell, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, A Modern Approach, Prentice Hall Series in AI. New Jersey, Englewood Cliffs, 1995
5. Speciální software nainstalovaný v počítačové učebně katedry kybernetiky ČVUT FEL.

Role na FEL: 
X
Role na FS: 
X
Role na FSv: 
X
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická