Navigace

Informační a znalostní systémy

Kód předmětu: 
A5M33IZS
Název studijního předmětu: 
Informační a znalostní systémy
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
2+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
z, zk
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc.

Stručná anotace: 

1. Úvod do databázových systémů
2. Tvorba datového modelu: konceptuální model, E-R diagram
3. Logický datový model, relační databáze, klíč, primární klíč, cizí klíč, referenční integrita
4. Dotazovací jazyk SQL I
5. Dotazovací jazyk SQL II
6. Architektura klient-server, databázová aplikace, aplikační programátorské rozhraní JDBC, ODBC
7. Normální formy: 1NF, 2NF, 3NF; transakční zpracování
8. Úvod do problematiky expertních systémů
9. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, zpracování neurčitosti v expertních systémech
10. Expertní systémy typu PROSPECTOR, FEL EXPERT
11. Úvod do počítačových sítí – ISO model, protokol IP, adresování v počítačových sítích
12. Protokoly TCP a UDP, privátní adresy, překlady adres, směrování, VPN
13. Protokoly pro monitorování a ovládání technologie v budovách – Modbus, SNMP
14. Systémy SCADA, OPS

Literatura: 

1. Halaška, I., Pokorný, J., Valenta, M.: Databázové systémy, Vydavatelství ČVUT, 2002
2. Pokorný, J.: Databázová abeceda, Vydavatelství Veletiny : Science, 1998
3. Mařík a kol.: Umělá inteligence I, Academia, Praha, 1999-2001
4. Břehovský, P.: Praktický úvod do TCP/IP, Nakladatelství Kopp, České Budějovice, 1995

Studijní materiály: 
IZS
Role na FEL: 
P
Role na FS: 
P
Role na FSv: 
P
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická