Navigace

Databáze, sítě a techniky programování

Kód předmětu: 
A5M33DSP
Název studijního předmětu: 
Databáze, sítě a techniky programování
Doporučený ročník: 
2
Doporučený semestr: 
3
Rozsah předmětu: 
3+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

Ing. Petr Aubrecht, Ph.D.

Stručná anotace: 

Náplní předmětu jsou některé techniky a metody používané ve výpočetních systémech. Cílem je položit jednotný základ informačních technologií pro všechny studenty magisterského programu Inteligentní budovy a vybavit absolventy základními praktickými dovednostmi v oblasti systematického přístupu k programování, správě operačních systémů a sítí i k tvorbě elementárních databázových aplikací, zejména s orientací na Internet.

Literatura: 

1. Wirth, N.: Algorithm + Data Structures = Program. Prentice-Hall, New Jersey, 1975
2. Louden, Kenneth, C.: Programming Languages. Principles and Practice. PWS-Kent, Massachusetts, 1993
3. Jakákoliv publikace o operačních systémech a TCP/IP sítích (aktuálně doporučí přednášející)
4. Wróblewski, Piotr: Algoritmy. Datové struktury a programovací techniky. Computer Press 2004. ISBN: 80-251-0343-9
5. Pokorný J., Halaška I.: Databázové systémy. Praha, ČVUT, 1998

Role na FEL: 
X
Role na FS: 
X
Role na FSv: 
X
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická