Navigace

Biologické účinky elektromagnetického pole

Kód předmětu: 
A5M17BUP
Název studijního předmětu: 
Biologické účinky elektromagnetického pole
Doporučený ročník: 
2
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
2+2
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Další požadavky: 
Základní znalosti elektromagnetického pole.
Vyučující: 

prof. Ing. Jan Vrba, CSc.

Stručná anotace: 
1.   Úvod do sledované interdisciplinární problematiky
2.   Hygienické normy a předpisy
3.   Klinické využití působení elektromagnetického pole na BS
4.   Perspektivní lékařské aplikace mikrovlnné techniky -
5.   Mikrovlnná hypertermie - termoterapeutická metoda pro léčbu nádorových onemocnění
6.   Neinvazivní měření teploty při mikrovlnné hypertermii
7.   Metody měření dielektrických parametrů biologických tkání
8.   Elektromagnetická expozice uživatelů mobilních telefonů
9.   Nukleární magnetická rezonance, principy
10.   Biologický objekt jako zdroj elektrických, magnetických resp. elektromagnet. polí
11.   Interakce optického záření s biologickou tkání
12.   Klinické využití nukleární magnetické rezonance
13.   Nukleární magnetická rezonance v dalších biologických aplikacích
14.   Přehled nejvýznamnějších interakcí elektromagnetického pole s biologickou hmotou
Literatura: 

Sborníky ČSVTS Elektromagnetické pole a biologické systémy. Praha 1975-91

Sborníky K 317 konferencí: Biologické systémy a elektromagnetické pole. Praha 1997-2000

Vrba, J.: Lékařské aplikace mikrovlnné techniky. Skriptum ČVUT, Praha, 2003

Studijní materiály: 
BUP
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická