Navigace

Finance podniku

Kód předmětu: 
A5M16FIP
Název studijního předmětu: 
Finance podniku
Rozsah předmětu: 
3+1
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.

Stručná anotace: 

1. Úvod do financí.
2. Současná hodnota, cena příležitosti.
3. Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení.
4. Dlouhodobé financování.
5. Hodnota akcií a obligací.
6. Metody hodnocení efektivnosti investic. IRR, NPV.
7. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.
8. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.
9. Základy teorie portfolia.
10. Model CAPM
11. Citlivostní analýza a analýza rizika.
12. Finanční riziko.
13. Krátkodobé finanční plánování a rozhodnutí.
14. Dividendová politika.

Literatura: 

1. Scholleová H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada Publishing. 2008
2. Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: East Publishing. 2001
3. Kohout P. Peníze, výnosy a rizika. Praha: Ekopress. 2002
4. Freiberg F. Finanční management, České vysoké učení technické v Praze. 2009

Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
P
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická