Navigace

Ekonomika užití energie

Kód předmětu: 
A5M16EUE
Název studijního předmětu: 
Ekonomika užití energie
Doporučený ročník: 
2
Doporučený semestr: 
3
Rozsah předmětu: 
3+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Stručná anotace: 

Energetická potřeba a spotřeba, energetické bilance. Organizace a řízení energetického hospodaření podniku, budov či energetických systémů. Energetické charakteristiky agregátů, druhotné zdroje energie. Studie proveditelnosti, energetický audit, optimalizace energetického hospodaření energetických systémů. Ceny a tarify, ekonomická a finanční analýza.

1. Úvod: požadavky předmětu, prezentační dovednosti, kritická analýza, citace. Základní pojmy a definice.
2. Ceny a tarify.
3. Strategické rozhodování a studie proveditelnosti jako nástroj řízení.
4. Analýza energetického hospodářství.
5. Ekonomické hodnocení možností energetických úspor.
6. Optimalizace opatření a tvorba variant, odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie.
7. Normování a kalkulace v energetice.
8. Energetické charakteristiky agregátů, analýza diagramů spotřeb jednotlivých forem energie.
9. Energetická politika a legislativa v ČR související s hospodaření energií.
10. Postavení energetických podniků v ekonomice ČR.
11. Energetická náročnost jednotlivých forem energie.
12. Druhotné energetické zdroje.
13. Organizace a řízení energetického hospodářství v podniku.
14. Opakování, shrnutí a závěry.

Literatura: 

1. Šabaka, L., Jager, M. (1982): Řízení a ekonomika užití energie. ČVUT Praha.
2. Starý, O., Vašíček, J. (2000): Ekonomické hodnocení energetických investic. Sborník semináře ČEZ, RAEN.
3. Trond Dahlsveen, Dušan Petráš, Jiří Hirš (2003): Energetický audit budov. JAGA Group.
4. Srdečný K., Macholda F. (2004): Úspory energie v domě. Grada.
5. Lulkovičová O. a kol. (2004): Zdroje tepla a domovní kotelny. JAGA Group.
6. Knápek, J., Gauss, E.( 2000): Ekologie a energetika. Skriptum ČVUT, ČVUT, FEL.
7. Ibler, Z. a kol. (2002): Energetika – technický průvodce 1. díl. BEN, Praha.
8. Ibler, Z. a kol. (2002): Energetika v příkladech – technický průvodce 2. díl. BEN, Praha.

Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická