Navigace

Ekonomika podnikání

Kód předmětu: 
A5M16EPD
Název studijního předmětu: 
Ekonomika podnikání
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
2+2
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.

Stručná anotace: 

Právní formy podnikání. Majetek a kapitál firmy. Základy managementu firmy. Krátkodobé a dlouhodobé financování. Základy účetnictví. Finanční výkazy a jejich struktura. Ukazatelé finanční analýzy. Rozhodování, efektivnost investic. Základy managementu, organizační struktury. Systém daní v ČR se zaměřením na daň z příjmu. Finanční trhy. Veškerá problematika je úvodem do jednotlivých disciplín managementu firmy.

Literatura: 

1. Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, 2007
2. Kislingerová a kol: Manažerské finance, Beck
3. Malý ekonomický výkladový slovník, Fialová, A plus
4. Platné zákony ČR (Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Živnostenský zákon, ...)

Role na FEL: 
X
Role na FS: 
X
Role na FSv: 
X
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická