Navigace

Elektrické světlo 1

Kód předmětu: 
A5M15ES1
Název studijního předmětu: 
Elektrické světlo 1
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
1
Rozsah předmětu: 
2+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

Ing. Petr Žák, Ph.D.

Stručná anotace: 

1. Úvod, záření, světlo, fyziologie zrakového systému,
2. Světelně technické pojmy, veličiny a jednotky,
3. Prostorové charakteristiky osvětlení,
4. Základy fotometrie,
5. Základy kolorimetrie,
6. Světelné zdroje teplotní a výbojové,
7. Indukční výbojky, světelné diody, svítidla,
8. Zásady osvětlování interiérů,
9. Osvětlovací soustavy, metody výpočtu, toková metoda,
10. Bodová metoda výpočtu, bodové zdroje, svítidla přímkového typu,
11. Svítidla obdélníkového typu, výpočet toku svítidel,
12. Mnohonásobné odrazy,
13. Řízení provozu osvětlovacích soustav,
14. Energetická náročnost osvětlovacích soustav.

Literatura: 

Povinná studijní literatura:
1. Habel. J., Žák. P, Elektrické světlo 1, učební text pro předmět Elektrické světlo 1 (magisterský učební program mezioborového studia Inteligentní budovy) ČVUT FEL Praha, 2010.
Doporučená studijní literatura:
1. Habel J. a kol.: Světelná technika a osvětlování. FCC Public, Praha 1995

2. ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení. Část 1: Osvětlování vnitřních pracovních prostorů.

3. Lighting quality with electronics, č.12, Fördergemeinschaft Gutes Licht (FGL), Frankfurt am Main Germany (www.licht.de)

Studijní materiály: 
ES1
Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická