Navigace

Základy elektrotechniky

Kód předmětu: 
A5M14ZSE
Název studijního předmětu: 
Základy elektrotechniky
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
2
Rozsah předmětu: 
2+1
Kredity: 
4
Způsob zakončení: 
kz
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Vyučující: 

Doc. Ing. Josef Janoušek CSc.,
Doc. Ing. Pavel Pivoňka, CSc
Doc. Ing. Pavel Mindl. CSc.

Stručná anotace: 

Studenti se seznámí se základními principy elektromechanické přeměny energie. Po absolvování budou schopni posuzovat a vybírat vhodná zařízení pro aplikace vyžadující vytváření pohybu.

1. Základní vlastnosti elektrického proudu. Napěťové a proudové zdroje, jejich regulovatelnost. Harmonické složky.
2. Elektrické spotřebiče. Obvody s odporem, indukčností a kapacitou. Fázorový diagram. Ustálené a přechodné stavy.
3. Rozvod elektrické energie. Výkon, energie. Trojfázový systém. Elektrizační soustava.
4. Magnetické pole. Magnetický obvod. Elektromagnety. Permanentní magnety. Elektromagnetická indukce.
5. Výkonový transformátor, konstrukční uspořádání, vlastnosti, náhradní schéma.
6. Trojfázové transformátory. Spojení vinutí, hodinový úhel, paralelní spolupráce transformátorů.
7. Usměrňovače, řízené, neřízené. Jednopulsní usměrňovač, jednofázový můstkový usměrňovač.
8. Nepříznivé vlivy polovodičových měničů na síť a jejich odstranění.
8. Výroba elektrické energie. Elektromotorické, indukované a svorkové napětí. Rotační generátory.
9. Elektromechanická zařízení. Síla a moment v magnetickém poli. Druhy elektrických motorů.
10. Stejnosměrné stroje. Dynama, motory. Druhy buzení stejnosměrných strojů.
11. Vznik rotačního pole. Synchronní stroj, princip, náhradní schéma, fázorový diagram.
12. Asynchronní stroj, princip, náhradní schéma, charakteristiky, spouštění a řízení otáček.
13. Pulsně napájené motory: stejnosměrný motor s permanentními magnety, bezkartáčový motor, krokové motory.
14. Elektrické generátory větrných elektráren.

Literatura: 

Pivoňka, P., Hlinovský, V.: Elektrotechnický seminář, skriptum ČVUT, Praha, 2005
Lettl, J., Pivoňka, P.: Basic utilization of electric current effects, Simulation Research Press, Alphen aan den Rijn, 2008
Voženílek, P., Janoušek, J.: Základy silnoproudé elektrotechniky, skriptum ČVUT, Praha, 2008
Voženílek, P., Janoušek, J., Petrásek, F.: Základy silnoproudé elektrotechniky – laboratorní cvičení, skriptum ČVUT, Praha, 2007

Role na FEL: 
PV
Role na FS: 
PV
Role na FSv: 
PV
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická