Navigace

Rozvody elektrické energie a pohony

Kód předmětu: 
A5M14RPI
Název studijního předmětu: 
Rozvody elektrické energie a pohony
Doporučený ročník: 
1
Doporučený semestr: 
1
Rozsah předmětu: 
2+1
Kredity: 
5
Způsob zakončení: 
z, zk
Forma výuky: 
Přednášky, cvičení
Další požadavky: 
Základní znalosti z elektrotechniky na úrovni osoby poučené ve smyslu §4, vyhl. 50/1978 Sb.
Vyučující: 

doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.
doc. Ing. Jiří Lettl, CSc.

Stručná anotace: 

1. Základní koncepce rozvodu elektrické energie v obytných a administrativních budovách.

2. Sítě s nepřetržitým napájením a jejich záskokové zdroje.

3. Ochrana elektrických rozvodů nn před účinky nadproudu a zkratu.

4. Ochrana inteligentních budov před účinky atmosférických výbojů, spínacích přepětí, přepěťové ochrany

a jejich aplikace v energetické síti.

5. Struktura a dimenzování rozvodu elektrické energie, energocentra administrativních budov.

6. Inteligentní instalační přístroje.

7. Systémy pro monitorování a řízení toku elektrické energie v inteligentních budovách.

8. Polovodičové součástky, usměrňovače a jejich aplikace.

9. Střídavé měniče napětí, stejnosměrné měniče napětí a jejich aplikace.

10. Střídače, frekvenční měniče a jejich aplikace.

11. Úsporné řízení čerpadel a ventilátorů.

12. Přehled a stav výtahové techniky, pohony pro výtahy a jejich řízení.

13. Pohony v domácích spotřebičích, ručním nářadí, počítačích.

14. Lineární motory, piezomotory, spínané reluktanční motory a jejich aplikace.

Literatura: 

Mindl, P.: Rozvody elektrické energie a pohony – přednášky. Elektronické podkladové materiály (ppt prezentace)
Mindl, P.: Návody k laboratorním cvičením předmětu A5M14 RPI . Elektronické výukové materiály
Lettl, J.: Rozvody elektrické energie a pohony – přednášky. Elektronické podkladové materiály (ppt prezentace)

Studijní materiály: 
RPI
Role na FEL: 
P
Role na FS: 
P
Role na FSv: 
P
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická